m. 1896, Cleveland, Ohio
b. 1872, Dobriv, Bohemia
d. 27 Jul 1951, Cleveland, Ohio
b. 1875, Miroslov, Bohemia
d. 16 Jan 1967, Kirtland, Ohio